Grusgångar. Skötsel historiska trädgårdar

bok

118 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Trädgårdar kan - precis som byggnader och föremål - berätta om förfluten tid, traditioner, ideal, ekonomiska förutsättningar, praktiskt arbete och liv.

Vissa trädgårdselement har ägnats mindre uppmärksamhet när det kommer till kulturhistoriska värden. Gräsmattor, grusgångar och klippta häckar.

Huvudfokus i denna skrift ligger på markmaterialen grus och sand. Trädgårdsgångar kunde dock historiskt anläggas även med andra slitlager än grus, som till exempel bark, enbart jord, kullersten eller huggen sten. När källmaterial hittats som gäller dessa material så redovisas detta, men skriften tar inte upp den praktiska erfarenheten av skötseln.