Klippta lövbärande häckar. Skötsel historiska trädgårdar

bok

130 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Trädgårdar kan - precis som byggnader och föremål - berätta om förfluten tid, traditioner, ideal, ekonomiska förutsättningar, praktiskt arbete och liv.

Vissa trädgårdselement har ägnats mindre uppmärksamhet när det kommer till kulturhistoriska värden. Gräsmattor, grusgångar och klippta häckar.

Denna skrift utgår från att den historiska klippta häcken uppfyller följande kriterier: den ska ha en ursprunglig sträckning, ha stor andel ursprungligt växtmaterial, ge en rättvisande upplevelse utifrån det man kan uppfatta som ursprungstanken, ha kvar den ursprungliga funktionen och skötas med traditionella skötselmetoder.