Skador och sjukdomar på träd. En diagnosbok

av Günter Hartmann, Franz Nienhaus, Heinz Butin
bok

222 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Detta är den andra, omarbetade och utökade svenska upplagan av ”Skador och sjukdomar på träd”. Med hjälp av boken kan skogsvandraren bestämma drygt 300 skador och sjukdomar hos 17 släkten av de vanligaste barr- och lövträden med hjälp av enkla, lätt åtskiljbara tecken och ledtrådar.

Boken innehåller ett stort antal foton i färg som framför allt beskriver skadebilder som i varje enskilt fall kan härledas till en orsak – torka, kyla, luftföroreningar, insekter med mera – viktiga skadesymptom i Sverige och de nordiska länderna. Här behandlas aktuella skador som skvattramrost, törskatesvamp, bokbarsjukan och askskottsjukan.