Underverk under Stockholm

av Pia Gillsäter
bok

261 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Citybanan är färdigbyggd och Storstockholms pendeltåg kan rulla på nya spår under Stockholms centrala delar. Projektet är ett av de största infrastrukturprojekten i Stockholms historia. 

Projektet började med ett regeringsuppdrag till Banverket år 2000. Lös Getingmidjan! Problemet med trängseln på den södra sidan av Stockholms central var akut.

Trafikverkets praktbok bjuder en fantastisk resa genom hela projektet. Tunnelbyggen, sprängningar, kulturarv som ska skyddas, kommunikation med boende och fastighetsägare, upphandlingar och juridiska spörsmål. Underverk under Stockholm är bildrik och med intervjuer och citat från dom som gjorde det!