Små avloppsanläggningar

bok

100 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Avloppsanläggningar ska inte behöva prövas mot två regelsystem enligt ett förslag från Boverket och Havs- och vattenmyndigheten. Myndigheterna föreslår ett undantag från anmälningsplikten enligt plan- och byggförordningen, PBF, för installation eller väsentlig ändring av enskilda avloppsanläggningar inom tomt, om anläggningen inte enbart är avsedd att föra avloppsvattnet till en allmän avloppsanläggning.

Förslagets syfte är att ta bort eventuell "dubbelprövning".