Brandfarliga & explosiva varor. En lagkommentar. Utg 2

av Åke Persson
bok

652 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Lagstiftningen om brandfarliga och exposiva varor omfattar såväl verksamhetsutövare som privatpersoners skyldigheter, med syfte att skydda mot brand och explosion.

Från ochmed den 1 september 2010 gäller ny lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor. I boken får du om vad den nya lagstiftningen innebär, viktigare skillnader mot den tidigare lagstiftningen, råd och tips i användandet av de nya reglerna samt en analys och kommentar till den nya nu gällande lagstiftningen.

Ett nytt kapitel sedan förra utgåvan handlar om förändrade tillståndsregler.