Brandfarliga och explosiva varor - en lagkommentar. Utg 3

av Åke Persson
bok

685 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Den här boken ger dig information om vad lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor innebär.

Boken är reviderad med anledning av nya regler i LBE, Lagen om brandfarliga och explosiva varor; bland annat ska personer med betydande inflytande över verksamhet med brandfarliga varor granskas i samband med tillståndsansökan. En annan förändring omfattar tillstånd.

LBE, Lagen om brandfarliga och explosiva varor syftar till att skydda mot brand och explosion och omfattar såväl verksamhetsutövares som privatpersoners skyldigheter.