SBF 503:1 Regler för vattendimsystem

bok

640 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Ett vattendimsystem är ett släcksystem som upptäcker och med hjälp av vatten finfördelat i små droppar släcker begynnande bränder eller håller dem under kontroll så att släckningsåtgärder kan vidtas eller så att en betryggande utrymning kan ske.

Målsättningen är att detta regelverk tillsammans med refererade dokument ska bidra till att säkerställa att vattendimsystem utförs med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet.

Överensstämmelsen med detta regelverk visas genom intyg från anläggarfirman samt genom leverans- och revisionsbesiktningsintyg. Regelverket anger minimikrav.