Bygga för ett framtida ändrat klimat

bok

250 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Det blir alltmer uppmärksammat i bygg- och samhällsbyggnadssektorn att de klimatförändringar som är att vänta kommer att påverka våra byggnader, infrastruktur och samhällsviktiga funktioner.

I denna rapport samlas och ges exempel på praktiskt tillämpbar kunskap till byggsektorn för att öka byggnaders framtida fuktsäkerhet i samband med nyproduktion av byggnader. Även i samband med ombyggnad av befintlig bebyggelse.