Fuktsäker byggnad. Byggherrens krav, styrning och verifiering. FoU-Väst Rapport 0302

av Jörgen Grantén, Eva Sikander
bok

250 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Idag finns kunskap om hur fuktskador i byggnader kan undvikas. Att formulera denna kunskap så att den tillämpas i alla led i bygg- och förvaltningsprocessen bör ligga hos byggherren. I denna rapport finns en struktur för hanteringen av fuktfrågorna och hjälpmedel som kan användas av byggherren för att säkerställa fuktsäkerheten tidigt i byggprocessen. Även mätmetoder för verifiering av fuktsäkerhet presenteras.