Åtgärder mot fukt i krypgrunder. T9:1999

bok

212 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
I denna informationsskrift redovisas olika åtgärdsförslag för uteluftventilerade kryprumsgrunder som har drabbats av fuktproblem.

I inledningen beskrivs orsaken till att fuktproblem kan uppkomma i uteluftventilerade kryprumsgrunder, samt problembilden. Därefter beskrivs olika sätt att åtgärda fuktproblem och i en del fall luktproblem. För varje åtgärd ges en åtgärdsbeskrivning som leder till detaljlösningar för olika delar av kryprummet.