Ljudlig miljö. Att arbeta med ljudmiljö i förskolor och skolmatsalar

av Ulf Lewin
bok

175 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
”Ljudlig miljö” inspirerar till och ger goda exempel på hur du kan arbeta med ljudmiljön i förskolor och skolmatsalar på ett framgångsrikt sätt. Skriften visar att det verkligen kan fungera. Här hittar du även faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid åtgärder i befintlig verksamhet och tips inför nyprojektering.

En dålig ljudmiljö är en arbetsmiljöfråga och i förlängningen också en kostnadsfråga. Det är inte ovanligt att personal och elever drabbas av ”ljudtrötthet” eller tinnitus, särskilt i förskolor. Åtgärder som måste utföras i efterhand för att byggnaden inte uppfyller normerna blir i regel betydligt dyrare än om man planerat och byggt rätt från början.

En viktig faktor är att identifiera de faktiska problemen och att dela upp ansvaret mellan verksamhet och fastighetsorganisation. Boken riktar sig till alla som har ansvar för lokaler och verksamheten i förskola eller skolmatsalar.