E-BOK BK 2022. Byggmästarnas kostnadskalkylator E-bok

E-bok

1 190 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
1 190 kr

Kalkylverket innehåller priser på material och arbetsutförande. Dessutom finns kalkyler som visar kostnadsberäkningar för bland annat större hyreshus, villor och ombyggnadsprojekt. Vidare finns exempel på indexreglering, materialprislistor, indextablåer med mera.

BK 2022 är strukturerad efter BSAB 96 – dvs samma system som används i bland annat AMA Hus 21. Genom denna strukturering överensstämmer ordningsföljden i BK 2022 med byggbeskrivningen.

Uppläggningen av kalkylverket och hur det ska användas framgår i avsnittet ”Inledning”.

Kostnader har förändrats såväl nedåt som uppåt för olika varor och arbeten. Det är därför inte lämpligt att använda priserna i 2021 års utgåva av BK med ett generellt påslag.