Egenkontroll. En analys av nuläget

av Christian Koch, Rolf Jonsson
bok

250 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Revisionen av PBL 2011 innebar bland annat att egenkontrollen som verktyg för att säkerställa kvaliteten i slutprodukten skärptes.

För att kartlägga och analysera nuläget kring hur kontrollen fungerar i projektering och produktion har ett antal genomförda projekt studerats genom intervjuer av nyckelpersoner.

I rapporten redovisas resultaten av intervjuerna och en diskussion kring dem. För att förbättra egenkontrollen föreslår rapporten konkreta åtgärder utifrån de slutsatser som dras från intervjuerna. En bättre egenkontroll leder i förlängningen till bättre affärsmässiga möjligheter för såväl beställare, projektörer, entreprenörer som installatörer.