Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar. FoU-Väst Rapport 1004

av Paula Wahlgren
bok

250 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Medvetenheten om att byggnader ska vara lufttäta har ökat på senare år. Främst är det de energiförluster som luftläckage orsakar som har väckt intresset, men också att man i högre grad har uppmärksammat de fuktskador som läckande luft har orsakat.

I "Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar" beskrivs tekniska lösningar och kontrollmetoder för ett lufttätt byggande så att man kan klara de krav som ställs. I rapporten finns också exempel på bra lösningar inhämtade från projektörer, konstruktörer, entreprenörer, skadeutredare, personer som täthetsprovar byggnader och litteraturstudier.