E-BOK Handbok för elinstallationer i badrum E-bok

E-bok

299 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator

E-boken finns tillgänglig i filformatet epub.
”Handbok för elinstallationer i badrum” har till syfte att underlätta tillämpningen och samordningen av flera branschregler och svensk standard vid installationer i bad- och duschrum.

Idag finns branschregler för VVS-installationer, Säker Vatteninstallation och för tätskikt BBV, GVK och MVK. För elinstallationer finns regler i svensk standard. Försäkringsbolagen ställer ofta krav på utförandet ska vara enligt de olika branschreglerna för att försäkringen ska gälla fullt ut.

Boken vänder sig främst till elektriker och elinstallatörer och i andra hand till övriga yrkesgrupper som än inblandade vid byggande och renovering av bad- och duschrum.