EBR Tillträde till stolpar. IN 067:17

bok

345 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2000:6 föreskrivs bland annat om säkert tillträde till master och stolpar. Detta för att montörer som utför stolparbete ska ha bästa tänkbara skydd för att en olycka eller tillbud inte ska inträffa.

Dokumentet är en information till ledningsägare och entreprenörer och visar de alternativ som kan ge säkert tillträde.