Handbok Kabelslangförläggning - KJ 42:17

bok

405 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Slangplöjning är en relativt ny metod som på ett rationellt och tidseffektivt sätt möjliggör ett alternativ för kabelförläggning i glesbygdsmiljö. Kabelslangförläggning kan ske med två metoder, plöjning eller schaktning.

Detta dokument fokuserar framförallt på plöjning av slang.