Ljus & Rum. Planeringsguide för belysning inomhus. Utgåva 3

bok

585 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
”Ljus & Rum” är en innehållsrik planeringsguide för belysning inomhus, till hjälp för planerare, beställare, arkitekter och andra beslutsfattare. Bokens första del behandlar i ord och bild ljus och rum mer allmänt - människan och ljuset, visuella förhållanden, rummet och arbetsplatsen och så vidare. Planeringsguiden, bokens andra del, går steg för steg igenom belysningsprocessens olika delar. Här finns även checklistor, rekommendationer, tabeller, regelverk med mera.

Detta är bokens tredje uppdaterad och kompletterad utgåva. Största anledningen till den nya utgåvan är revideringen av den europeiska, och svenska standarden SS-EN 12464-1:2011, Ljus och belysning — Belysning av arbetsplatser, del 1:Arbetsplatser inomhus. Dessutom har samtliga avsnitt från första utgåvan har gåtts genom och uppdaterats. Flera av dem har kompletteras, bland annat avsnittet om Ljus och hälsa. Två nya avsnitt om energi har också införts.

Det mest omfattande energiavsnittet handlar om LENI-standarden. Här visas hur energianvändningen kan begränsas genom styr- och regler. Det andra energiavsnittet består av riktlinjer och referensvärden för energianvändning. Dessa har tagits fram i samarbete med Energimyndigheten.

Guiden ges ut av Ljuskultur i samarbete med Arbetsmiljöverket och Statens Energimyndighet. Skriften är ett lättanvänt verktyg med mycket av den information man behöver för att ljusmiljön ska bli den allra bästa ur ett mänskligt, praktiskt, ekonomiskt och lagenligt perspektiv. Därför är det viktigt att sätta människans behov i centrum när man planerar belysningen inomhus vid en ny-, till- eller ombyggnad.