SEK hb 434:2009 Fiberoptisk anslutn

bok

588 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
Litteraturbevakning - ElföreskrifterPrenumerera på ny litteratur inom Elföreskrifter

Denna handbok ska underlätta för operatörer, kommuner, energibolag, installatörer m fl att planera och installera FTTX-nät (FTTX, fiber till slutanvändare) med god kvalitet till låg kostnad, samt säkerställa en enhetlig struktur och hög kvalitetsnivå på FTTX-nät i Sverige. Här finns rekommendationer och grundkrav som en fiberinstallation skall uppfylla i ett FTTX-nät för att tillmötesgå krav som kapacitet, överföringsavstånd m m. Denna 2:a utgåva har uppdaterats och utökats med nästan dubbelt så många sidor. Här finns nya avsnitt om noder, mikrokanalisation och luftinstallation, avsnittet områdesnät och anslutningsnät har utvidgats och bilagorna har utökats med fler exempel.