Bättre luftkvalitet. Att arbeta med partiklar i skolan

bok

125 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
"Bättre luftkvalitet" handlar om luftpartiklar i skollokaler. Den beskriver faktorer som påverkar innemiljön och exempel på hur man kan minska risken för ohälsosamma skollokaler. Luftburna partiklar är viktiga att uppmärksamma eftersom de påverkar den upplevda miljön och har betydelse för hälsan i skolorna.

Innemiljöproblem handlar ofta om att ha en bra dialog med de som vistas i lokalerna. Förbättringar av luftkvaliteten handlar framför allt om städbarhet. Att möblera smart och se till att klassrummen kan städas på rätt sätt sänker partikelhalten.