Cisternanvisningar I - 2012. Komplement till SS-EN 14015 för cisterner i Sverige. Anvisningar för stationära, stående cylindriska, öppna cisterner avsedda för förvaring av vätska (utom kryogena vätskor)

bok

695 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
”Cisternanvisningar I – 2012” baseras på ”Bilaga A i SS-EN 14015”. Den bör därför användas tillsammans med standarden. Anvisningen är avsedd att vara en hjälp att tillämpa standarden ”SS-EN 14015 – Anvisningar för konstruktion och tillverkning av stationära, vertikala, cylindriska, svetsade stålcisterner, ovan jord med plan botten, för lagring av vätskor vid omgivningstemperatur eller högre temperatur” och dess ”Bilaga A”, genom att uppmärksamma läsaren på de avsnitt som avviker från krav i de svenska regelverken.

Anvisningen pekar ut vilka avvikelser som finns mellan SS-EN 14015 och kraven i föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (SÄIFS, SRVFS, MSBFS) samt svensk praxis.

”Cisternanvisningar I – 2012” ska vara en hjälp för beställare, tillverkare, ägare och kontrollorgan av och för cisterner. I Bilaga A i SS-EN 14015 finns ett flertal punkter som ska avtalas mellan beställare och tillverkare.