CFA Anvisningar för cisternfundament 2012. SIS HB 342

bok

650 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Cisternfundamentets uppgift är att bära cisternen och dess innehåll utan att riskera skador på cisternen eller den omgivande miljön.

”CFA Anvisningar för cisternfundament 2012” beskriver tekniska lösningar som är avsedda att ge den säkerhetsnivå som fordras för fundament i Arbetsmiljöverkets, Boverkets, Naturvårdsverkets och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om trycksatta anordningar respektive öppna cisterner för vätskor. De ger exempel på åtgärder för att förhindra skadliga sättningar och råd som avser dränering samt exempel på konstruktionsdetaljer för cisternfundament.

Anvisningarna gäller fundament för stående, cylindriska cisterner, med helt understödd botten, avsedda för förvaring av vätskor.

Handboken vänder sig till beställare, tillverkare, ägare och kontrollorgan av och för cisterner.