Att beskriva betongytor. Betongrapport nr 14 2009

av Tage Hertzell
bok

810 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

”Att beskriva betongytor” definierar ytors estetiska uttryck med ett antal delutryck – helhetsform, ytmönster, ytstruktur, gråton och kulör. Skriften ger vägledning för formulering av beskrivningar med dem som utgångspunkt.

Syftet med rapporten är att skapa ett gemensamt förhållningssätt för projektörer och utförare för att undvika tveksamheter kring det slutliga utförandet. Arkitekten Tage Hertzell har varit huvudutredningsman bakom projektet.