Betong och brand. Rekommendationer för att förhindra spjälkning i anläggningskonstruktioner. Interimsrapport. Betongrapport nr 16, 2011

bok

930 kr exkl.moms

  • Varan är slutsåld
  • Går att beställa som företagskund
  • Utforska liknande titlar inom Betong
När det gäller brand är betong ett av de bästa byggmaterialen, men alla betongkonstruktioner är dock inte helt immuna mot brand.

I främst tät och fuktig betong finns det risk för spjälkning, det vill säga att ytskiktet lossnar, då betongen exponeras för höga brandtemperaturer. För att motverka risken för spjälkning har de större beställarna ställt krav på att den aktuella betongen skall brandprovas innan den används i tunnlar.

Under det senaste decenniet har forskningen om brand och betong varit omfattande och man har då funnit att en tillsats av polypropylenfibrer (pp-fibrer) i betongen minskar risken för spjälkning väsentligt. Arbetet med dessa frågor har pågått sedan 2003 och resulterat i denna rapport, "Betong och brand" som utformar riktlinjer som anger när man behöver vidta åtgärder för att reducera spjälkningsrisken.