Självkompakterande betong. Rekommendationer. Utg 2

bok

900 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Forskningen på SKB, självkompakterande betong, har varit intensiv, inte minst i vårt land. Exempel på framgångsrika svenska insatser finns inom reologi, formtryck, modellering av färsk SKB:s rörelse samt beständighet och brandbeständighet.

Betongföreningen vill underlätta användningen av SKB genom att utnyttja de nya rön som kommit fram nationellt och internationellt. Ett flerårigt kommittéarbete har lett fram till en väsentligt reviderad och utökad utgåva 2 av rapporten.

Den nya utgåvan innehåller därför beskrivningen av två lyckade projekt med SKB, dels en s.k. tunnel-lining i Stäket, dels in stödmur i Kapellskärs hamn.