Självkompakterande betongs statiska stabilitet. CBI Rapport 1:2010

av Mikael Westerholm
bok

400 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Självkompakterande betong (SKB) är i det färska stadiet en vätskelik betong som har förmågan att fylla ut formen och kompakteras utan någon vibreringsinsats eller att något annat arbete tillförs.

Denna rapport, ”Självkompakterande betongs statiska stabilitet” är en litteraturstudie och även första etappen i ett forskningsprojekt inriktat mot självkompakterande betongs statiska stabilitet. SKB:s statiska stabilitet kan definieras som dess förmåga att förbli homogen utan vare sig förekomst av sten-, pasta-, eller vattenseparation i vila. I rapporten beskrivs betongs statiska stabilitet, mikrostruktur och relaterade krafter.

Här beskrivs även stabiliserande tillsatsmedels egenskaper och funktion översiktligt. Dessutom ingår ett avsnitt om modellcement och avslutningsvis ges förslag på ett forskningsområde där det fortfarande finns behov av ökad kunskap.