Vägledning för val av exponeringsklass. Utg 3

bok

665 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Exponering är en faktor som är avgörande för vilka krav som behöver ställas på betongkvalitet och täckande betongskikt för en viss livslängd. I och med införandet av den nya betongstandarden SS-EN 206-1 år 2003 ersattes de tidigare 8 miljöklasserna av 18 st exponeringsklasser.

Det nya systemet kunde förefalla komplicerat med sitt stora antal klasser varför en vägledning för val av klass som denna rapport ansågs välbehövlig. 2008 publicerades en ny utgåva av den svenska standarden ”Betong – Användning av EN 206-1 i Sverige vilket föranlett en andra utgåva av denna skrift. Revideringen rör främst tabell B1:3, hänvisningar, referenser och smärre justeringar.