Fönstermontage i väggkonstruktioner. FoU-Väst Rapport 1005

av Börje Gustavsson
bok

250 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Fönstermontage är ett kritiskt moment som i ett flertal studier visat på omfattande problem med inläckande vatten. I denna rapport beskrivs resultaten från ett projekt som i laboratoriemiljö testat och utvärderat olika montageprinciper för fönster i olika väggkonstruktioner. Som ett resultat lämnas förslag till nya produktionsvänliga montageprinciper och säkra lösningar. En lösning som visat sig vara lämplig är att utföra montaget med ett andra steg av tätning, sekundär tätning. Förslagen har testats i laboratorium med goda resultat.