Undvik fel och fällor i våtrum

bok

50 kr exkl.moms

Handboken ”Undvik fel och fällor i våtrum” redovisar på ett enkelt sätt de 33 vanligaste svårigheterna för våtrumslösningar och förslag på lösningar. Här finns samlat ett antal problem och lösningar som ger beställare, projektörer, entreprenörer och förvaltare verktyg att minska antalet framtida fel och skador i våtrum.

Många i branschen saknar rätt kunskap om hur våtrum fungerar – ur ett fuktsäkerhetsperspektiv – vilket leder till fuktskador och kostnader för dessa.

Handboken ska bidra till ännu bättre förutsättningar för entreprenörer och underentreprenörer att säkra kvaliteten på sitt arbete, skapa en god arbetsmiljö och producera en säker och väl fungerande byggnadsdel.