Handbok TR-stål/N. Material, utförande och kontroll av stålkonstruktioner av normal art

av Göran Alpsten
bok

3 475 kr exkl.moms

  • Just nu finns inte varan i lager
  • Går att beställa som företagskund
  • Utforska liknande titlar inom Stål
”Handbok TR-stål/N” är en vidareutveckling av ett kurskompendium och behandlar material, utförande och kontroll av stålkonstruktioner av normal art i byggnadsverk. Med ”Normal art” menas sådana konstruktioner som är belastade med huvudsakligen statisk last, utan särskild risk för sprödbrott och utan speciella förhållanden i övrigt.

Här behandlas de regler för bärande stålkonstruktioner i byggnadsverk som meddelats med stöd av bygglagstiftningen. Handboken har anpassats till nu gällande regelverk för utförande av stålkonstruktioner i byggnadsverk (EKS, SS-EN 1090-2, AMA Hus11 och AMA Anläggning 10).

”Handbok TR-stål/N” redovisar en del tolkningar av reglerna i SS-EN 1090-2 för att anpassa till föreskrifter och allmänna råd i myndighetsreglerna i EKS. I vissa fall kan en strikt tillämpning av reglerna leda till fyrkantiga krav, som kan behöva modifieras av tekniska skäl med hänsyn till svenska erfarenheter och svensk praxis.