Konstruktionshandbok för svetsade produkter i stål

av Claes Olsson
bok

757 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Att förstå hur en svetsad konstruktion hållfasthetsmässigt fungerar och lämpligen utformas kräver djup kunskap inom flera områden.

”Konstruktionshandbok för svetsade produkter i stål” ska ge förklaringar till varför kraven i standarderna är utformade som de är och ge tips och råd om hur konstruktioner praktiskt kan utformas för att kraven skall innehållas. Handboken ger också hjälp och stöd till de industrigrenar som inte styrs av någon speciell standard inom området.

Denna femte, helt omarbetade utgåva av ”Konstruktionshandboken” har flera nya kapitel som bland annat behandlar sprödbrott, svetsegenspänningar och kontroll av svetsförband. Stor vikt har lagts vid att förklara svetsade konstruktioners beteende under olika betingelser. Genom sin utformning är boken tillgänglig för ett stort antal konstruktörer som inte dagligen utför hållfasthetsanalyser.

Omarbetningar har skett för att harmoniera med de senaste standarderna inom området, i första hand Eurocodes och IIW:s rekommendationer. Boken har skrivits för att kunna utnyttjas som handbok inom industrin, men den lämpar sig även väl som kurslitteratur för såväl tekniska högskolor/universitet som internt eller externt anordnade företagskurser.