Lufttäthetens kontroll. Tidig läckagesökning. En informationsskrift från Sveriges Byggindustrier. FoU-Väst

bok

50 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Genom att kontrollera lufttätheten tidigt i produktionsskedet i delar av byggnader (eller hela byggnader) allt eftersom de blir färdiga, kan man effektivt se till att de ställda kraven på lufttäthet uppfyllts. Kontrollen kan göras genom tidig läckagesökning.

"Lufttäthetens kontroll" går igenom hur du gör detta rent praktiskt samt olika metoder för detta – känna med handen, värmekamera, lufthastighetsmätare eller rök. Kostnaden för att åtgärda eventuella läckage blir oftast lägre om detta görs i ett tidigt skede.