Lufttäthetens variation över året

av Paula Wahlgren, Magnus Hansén, Ove Svensson
bok

250 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Lufttätheten har stor betydelse för byggnaders energianvändning och fuktsäkerhet. Det har stor betydelse för byggnadens miljöpåverkan och driftskostnad.

Rapporten redovisar resultat av mätningar i tre olika hus där man har studerat variationerna i lufttätheten beroende på årstid och yttre klimatfaktorer. Mätningarna indikerar att lufttätheten i trähus varierar på ett årstidsbundet sätt medan betonghus visar på ett ökande läckage.