Sug- och spolbilsförare. Introduktion och utbildning

bok

300 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
”Sug- och spolbilsförare” är ett material som är lämpligt att använda vid introduktions- och fortbildningstillfällen där ett antal specifika arbetssituationer beskrivs som kan tas upp för diskussion.

Publikationen innehåller information om grundläggande förutsättningar och kunskaper för att säkerställa hälsa och säkerhet hos en stor och viktig yrkeskår.

Grundläggande arbetsmiljö, bland annat mikrobiologiska risker och belastningsergonomi tas upp. Även bilen och dess tekniska system samt avloppssystem, tankar, brunnar och återvinningsanläggningar berörs.