Bo i bostadsrätt

av Ingrid Uggla, Rolén Blanka Kruljac
bok

416 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

I bostadsrättslagen har ett flertal förändringar gjorts den 1 juli 2014. Lagändringarna påverkar styrelsens dagliga verksamhet i bostadsrättsföreningen. Bland annat har lagändringar skett som påverkar andrahandsupplåtelse. Hos www.riksdagen.se kan den fullständiga lagstiftningen hämtas då den inte till fullo återges i boken.

Bo i bostadsrätt ger en enkel och kortfattad beskrivning av bostadsrättslagen. Många bostadsrättsföreningar har stadgar som utarbetats av olika förvaltare på marknaden. I handboken finns exempel på stadgar som föreningen kan använda.

I övrigt kan nämnas frågor som berörs:
förvärv av bostadsrätt, medlemskap, andrahandsupplåtelse, pantsättning av bostadsrätt, avgifter med mera.