Bostadsbestämmelser 2019

av Hans Örnhall
bok
Provläs boken

495 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
E-bokTiteln finns även tillgänglig som E-bok
396 kr
Litteraturbevakning - ByggreglerPrenumerera på ny litteratur inom Byggregler

Myndigheternas föreskrifter innehåller inte uppgifter av handbokskaraktär och förslag på lösningar. Här fyller Bostadsbestämmelser 2019 en viktig funktion.

Denna utgåva innehåller de ändringar av byggreglerna som skett under 2017 och 2018 i BBR 25 (BFS 2017:5) och BBR 26 (BFS 2018:4). Ändringarna finns främst inom energiområdet och behandlar bland annat:

  • förtydligande av begreppet "ändring av byggnad" i avsnitt 1
  • ändrade krav på hur byggnadens energianvändning ska verifieras genom mätning och beräkning
  • skärpta krav på fastbränsleeldning
  • nya krav på s k näranollenergibyggnader