Bostadsbestämmelser 2021

av Hans Örnhall, Magdi Dobi
bok
Provläs boken

495 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
495 kr
E-bokhyllan Årsabonnemang på våra e-böcker om Lagar&Regler
3 690 kr / år
Litteraturbevakning - Byggregler Prenumerera på ny litteratur inom Byggregler

En handbok om byggbestämmelser för bostäder och bostadsmiljö – nybyggnad och ändring. En bestämmelse kan vara lag, förordning, föreskrift, regel eller norm. Årets utgåva innehåller de ändringar av byggreglerna som har skett mellan 2018 och 2020.

Om boken
Bokens titel är Bostadsbestämmelser. En bestämmelse kan vara lag, förordning, föreskrift, regel eller norm. En del av dessa är bindande, det vill säga ovillkorliga, en del bygger på mångårig erfarenhet, tradition med mera och är till för att underlätta tillämpningen av obligatoriska bestämmelser.

Det är många faktorer att ta hänsyn till och det är svårt att idag på ett ställe hitta vilka regler som gäller. I Bostadsbestämmelser 2021 har strävan varit att på ett någorlunda lättläst sätt samla både statliga bestämmelser och rekommendationer från andra kunskapskällor om planering och byggande. 

Ändringar av byggreglerna
I årets utgåva hittar du de ändringar av byggreglerna som har skett mellan 2018 och 2020. Boverkets byggregler har justerats tre gånger; BBR 27 (BFS 2018:15), BBR 28 (BFS 2019:2) och BBR 29 (BFS 2020:4). Även ändringar i plan- och bygglag (SFS 2010:900) och plan- och byggförordning (SFS 2011:338) är införda.

Om författarna
Hans Örnhall, arkitekt SAR/MSA, har varit författare till och ansvarat för uppdateringen av boken fram till och med den förra utgåvan.

Denna utgåva är uppdaterad av Magdi Dobi, civilingenjör och arkitekt, arbetar som konsult inom bygg- och fastighetssektorn. Hon är expert i byggbranschens regelverk och avtalssystem, har medverkat i ett flertal statliga utredningar och har varit ledamot i Boverkets Byggråd i över tio år.

Tips! 
Texten är disponerad som en katalog där man med hjälp av innehållsförteckningen och sakregistret kan slå upp aktuell information om planering och byggande av bostäder.