E-BOK Bostadsbestämmelser 2019 E-bok

av Hans Örnhall
E-bok

396 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bokTiteln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
495 kr

Boken Bostadsbestämmelser 2019 kompletterar Myndigheternas föreskrifter genom att den innehåller uppgifter av handbokskaraktär och förslag på lösningar.
Boken omfattar ändringar av byggreglerna som gjorts under 2017 och 2018 i BBR 25 (BFS 2017:5) och BBR 26 (BFS 2018:4). Förändringarna berör till största del energiområdet och gäller:

• Nya krav på så kallad näranollenergibyggnader.
• Förtydligande av begreppet "ändring av byggnad" i avsnitt 1.
• Skärpta krav på fastbränsleeldning.
• Ändrade krav på hur byggnadens energianvändning ska verifieras genom mätning och beräkning.