E-BOK Bostadsbestämmelser 2021 E-bok

av Hans Örnhall, Magdi Dobi
E-bok

495 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
495 kr
E-bokhyllan Årsabonnemang på våra e-böcker om Lagar&Regler
3 690 kr / år

En bestämmelse kan vara lag, förordning, föreskrift, regel eller norm. En del av dessa är bindande, det vill säga ovillkorliga, en del bygger på mångårig erfarenhet, tradition med mera och är till för att underlätta tillämpningen av obligatoriska bestämmelser.

Bostadsbestämmelser 2021 innehåller de ändringar av byggreglerna som har skett mellan 2018 och 2020. Boverkets byggregler har justerats tre gånger; BBR 27 (BFS 2018:15), BBR 28 (BFS 2019:2) och BBR 29 (BFS 2020:4). Boken innehåller även ändringar i plan- och bygglag (SFS 2010:900) och plan- och byggförordning (SFS 2011:338) är införda.

Hans Örnhall, arkitekt SAR/MSA, har varit författare till och ansvarat för uppdateringen av boken fram till och med den förra utgåvan.

Årets utgåva är uppdaterad av Magdi Dobi, civilingenjör och arkitekt. Hon är expert i byggbranschens regelverk och avtalssystem, har medverkat i ett flertal statliga utredningar och har varit ledamot i Boverkets Byggråd i över tio år.