En hyresmarknad i kris

av Fredrik Kopsch
bok

280 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Boken tar upp konsekvenser av hyresreglering: i första hand bostadsbrist, långa köer, många ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter och svarthandel med hyreskontrakt.

Med hjälp av statistik över Stockholm bostadskö och relationen till antalet sökande samt antalet nyproducerade bostäder visar författaren att det inte finns något tydligt samband mellan bostadskö och bostadsbyggande.Genom analys av statistik från Bostadsförmedlingen i Stockholm visar han även att hyresregleringen inte leder till en önskvärd fördelning  - de attraktivaste bostäderna går till dem med högst inkomster.