E-BOK Tidstypiskt E-bok

av Cecilia Björk, Laila Reppen
E-bok

388 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
Köp även som:
Tryckt bok Titeln finns också tillgänglig i tryckt utgåva
485 kr

E-boken finns tillgänglig i filformatet epub.
Boken Tidstypiskt - Arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880–1980 riktar sig till personer som utvecklar bostadshus och dess inomhusmiljöer som exempelvis fastighetsägare, förvaltare, bostadsrättföreningar, arkitekter, bostadsrättsinnehavare och fastighetsutvecklare. Skriften innehåller fakta för hur hållbar utveckling och förvaltning av byggnadsbeståndet på långt sikt grundar sig på lärdom gällande befintliga värden.

Verket innehåller ritningar och fotografier på bostadshusens utveckling och vilka olika stilideal som satt spår. I boken finns en ritningsdel som underlättar för att datera golvsocklar och dörrfoder men även till att tillverka nytt med hjälp av ritningarna.

Författarna Cecilia Björk och Laila Reppen redogör för stilmässiga växlingar i vardagsarkitekturen som går tillbaka hundra år i tiden. Decennium efter decennium presenteras Stockholms tidstypiska byggnadsdetaljer. Allt från den klassicistiska arkitekturen på 1880-talet till avskalad funktionalism på 1930-talet och stenstadens grammatik på 1970-talet.

Arkitekturstilen för byggnadsdetaljer gällande allt från fasadernas komposition, porthandtagens formgivning till fönstrens indelning varierar. Utifrån skriften får läsarna kunskap gällande detaljer och byggnader för olika tidsperioder.

Skriften går att läsa som e-bok samt tryckt bok och går även att använda i undervisnings- och utbildningssyfte.

Rättelse, pdf