Tidstypiskt - Arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880-1980

av Cecilia Björk, Laila Reppen
bok
Provläs boken

485 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
485 kr

Referensbok om arkitektur och interiörer från 1880-1980. En resa genom 100 år av stilmässiga växlingar i arkitekturen. Från 1880-talets klassicis­tiska arkitektur via 1930-talets avskalade funktionalism till 1970-talets återgång till stenstadens grammatik som ideal.

Om boken
Tidstypiskt beskriver de förändringar som skett i vardagsarkitekturen över hundra år. Till följd av renoveringar och ombyggnationer håller de tidstypiska dragen i vår byggda miljö på att försvinna. Många bostadsinnehavare, utan kunskap eller känsla för kulturvård, genomför moderenoveringar som innebär att originaldetaljer tas bort. Stora kulturvärden riskerar därmed att gå förlorade.

Bokens huvudsakliga syfte är att förmedla kunskap och vägleda mot bättre bevarande beslut vid renoveringar och ombyggnationer. Genom ökad kunskap om tidstypiska detaljer kan uppskatta dess värde – vårt byggda kulturarv.

Hur mycket tidstypiska detaljer som finns bevarat i Stockholm varierar. Det kan vara väldigt olika i olika stadsdelar hur mycket original som finns kvar och det varierar även utifrån hur husen är byggda: På 1880-talet byggde man enklare, och det kan konstateras att mer påkostade byggnader ofta finns kvar. Samtidigt är det ofta bara tre material i ett gammalt hus: Tegel, trä och järn. Hållbara material som håller i evigheter. Det finns mer bevarat än man kan tro.

Invärtes är det framför allt stora våningar som har mer ursprungliga, tidstypiska detaljer kvar. En förklaring är att flyttcyklerna inte varit lika täta. En stor förändring idag, jämfört med äldre bebyggelse, är att det tidigare inte fanns kök och badrum. Det som ofta finns bevarat i ursprungligt skick är salar och salonger.

Ritningsdel
Byggnadsdetaljer varierar med rådande arkitekturstil. Det gäller allt från fasaders komposition, till fönstrens indelning och porthandtagens formgivning. Läsaren får tillfälle att lära om, och tolka, olika tiders byggnader och detaljer.

I boken Tidstypiskt redovisas många fasta byggnadsdetaljer. En ritningsdel gör det möjligt att tidsbestämma dörrfoder, lister och golvsocklar – eller att använda ritningarna för att tillverka nytt. Detta för att göra läsaren mer benägen att identifiera, uppskatta och behålla det som varit tidstypiskt. Med fotografier och ritningar visas enkelt och tydligt utvecklingen av bostadshus i staden och vilka spår som olika stilideal har avsatt.

Tidstypsikt 1880-1890
Av de tio decennier som författarna tittat på i Tidstypiskt var de första fem väldigt dekorativa och därmed ofta lättare att ta till sig. Vid en jämförelse av tidstypiska byggnadsdetaljer kan 70-talet vara en epok som man är mer benägen att bygga bort, än exempelvis 1890-talet. De senare inslagen behöver studeras för att se hur fina och varierade de är. Det finns en stor spännvidd i alla tio epoker som författarna gått igenom. Varje decennium har sina egna tidstypiska inslag.

Tidstypiskt vänder sig dig som påverkar och utvecklar bostadshus och interiörer – arkitekter, fastighetsutvecklare, förvaltare och fastighetsägare – men även till bostadsrättsföreningar och bostadsrättsinnehavare. Boken ger verktyg för förvaltning och utveckling av byggnadsbeståndet, genom kunskap om befintliga värden.

Skolor och studenter
◾️Boken är även lämplig i undervisningssammanhang.
◾️Skolor erhåller rabatt vid köp av femton exemplar eller fler. Gäller böcker utgivna av Svensk Byggtjänst. Kontakta: kundservice@byggtjanst.se alt 08-457 10 00.

Övrigt
◾️Rättelseblad att ladda ned