Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning

bok

212 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Stora värden går varje år förlorade vid bränder med efterföljande vattenskador vid släckningsarbetet. Med rätt insats ökar chanserna för att tillståndet inte förvärras och med rätt konserveringsåtgärder kan stora värden räddas.

Handboken är ett praktiskt redskap i det förebyggande katastrofarbetet, med riskanalys som en viktig ingrediens, samt i arbetet med att genomföra restvärdesräddning. Ofta är det rent organisatoriska grepp som ska till för en säkrare miljö, inte bara dyra installationer och utrustning.