AMA-relaterade dokument

Innehållet består av 12 dokument som används i anslutning till AMA VVS & Kyla 19:

 • Protokoll Tryck- och täthetskontroll, rör Bilaga YHB/2
 • Protokoll Injustering och kontroll av cirkulationsflöden, rör Bilaga YHB/3
 • Protokoll Kontroll av vägd ljudtrycksnivå i rum Bilaga YHB/4
 • Protokoll Kontroll av läckflöde, luft Bilaga YHB/5
 • Rapport Injustering och kontroll av luftflöden Bilaga YHB/6
 • Aggregatprotokoll Luftbehandlingsinstallation Bilaga YHB/7
 • Luftflödesprotokoll Bilaga YHB/8
 • Mätdonsprotokoll  Bilaga YHB/9
 • Spjällprotokoll  Bilaga YHB/10
 • Brandspjällsprotokoll Bilaga YHB/11
 • Protokoll Kontroll av Kyl- och VP-installation Bilaga YHB/12
 • Protokoll Funktionskontroll VVS- och styrinstallation Bilaga YHB/13

Innehållet består av 13 dokument som används i anslutning till AMA VVS & Kyl 16:

 • Tabell AMA Bilaga YTC + 1
 • Tabell AMA Bilaga YTC + 2
 • Tabell AMA Bilaga YTC + 3
 • Tabell AMA Bilaga YTC + 4
 • Tabell AMA Bilaga YTC + 5
 • Tabell AMA Bilaga YTC + 6
 • Tabell AMA Bilaga YTC + 7
 • Tabell AMA Bilaga YTC + 8
 • Tabell AMA Bilaga YTC + 9
 • Tabell AMA Bilaga YTC + 10
 • Tabell AMA Bilaga YTC + 11
 • Tabell AMA Bilaga YTC + 12
 • Tabell AMA Bilaga YTC + 13
Här laddar du ner checklistor och protokoll som hör till böckerna AMA VVS & Kyl 12.

AMA VVS & Kyl 12

Beställ

ama_vvs_kyla_19_6361441

AMA VVS & Kyla 19

AMA VVS & Kyla 19 är avsedd som underlag när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten ska upprättas och som referens när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. AMA VVS & Kyla 19 är en revidering av AMA VVS & Kyl 16...

Pris: 3 390 kr + moms

ra_vvs_och_kyla_19_6361442

RA VVS & Kyla 19

RA VVS & Kyla 19 riktar sig framför allt till projektörer som upprättar tekniska beskrivningar i anslutning till AMA VVS & Kyla 19. Verket innehåller en omfattande erfarenhetsbaserad checklista över de uppgifter som är relevanta att föra in u...

Pris: 3 390 kr + moms