Dokument vid egenkontroll

Kompletterande dokument - ladda ner

DOK 1–DOK 7 riktar sig till beskrivningsförfattare och handlar om i vilken omfattning dokumentation ska föreskrivas i en entreprenad. Dokumenten kan också, i ifyllt skick, fungera som bilagor i ett förfrågningsunderlag.

DOK 8–DOK 10 riktar sig till entreprenörer för att underlätta administrationen av dokumenten.

DOK 11 redovisar en förteckning som med små variationer kan användas som mall för flera typer av dokument.

DOK 12 innehåller lämplig mappstruktur vid digital redovisning av entreprenaddokumentation.

DOK 13 redovisar underlag för pärmrygg och pärmsida för entreprenaddokumentation i pappersformat.

Beställ boken

byggsektorns_egenkontroll_650_6255004

Byggsektorns egenkontroll. Handbok

Med egenkontroll menas i allmänhet dokumenterad egenkontroll. ”Byggsektorns egenkontroll” förklarar betydelsen av egenkontroll med tydlig koppling till aktuella krav i lagar, regler och branschdokument...

Pris: 704 kr + moms