Dokument vid egenkontroll

Kompletterande dokument - ladda ner

DOK 1–DOK 14 Mall 1-14 redovisar exempel på olika dokument som behöver tas fram och redovisas i en entreprenad.

Beställ boken

byggsektorns_egenkontroll_650_6255004

Byggsektorns egenkontroll. Handbok

Med egenkontroll menas i allmänhet dokumenterad egenkontroll. ”Byggsektorns egenkontroll” förklarar betydelsen av egenkontroll med tydlig koppling till aktuella krav i lagar, regler och branschdokument...

Pris: 704 kr + moms