Dokument vid entreprenadbesiktningar

Besiktning av entreprenader AB 04

Innehållet består av 22 olika dokument som används vid entreprenadbesiktningar enligt AB 04 och är kopplade till boken "Besiktning av entreprenader AB 04". OBS! Dessa dokument finns endast i doc-format.

Besiktning av entreprenader ABT 06

Innehållet består av 23 olika dokument som används vid entreprenadbesiktningar enligt ABT 06 och är kopplade till boken "Besiktning av entreprenader ABT 06". Här finns också en dokumentöversikt i excelformat. OBS! Dessa dokument finns endast i doc- och xlsformat.

Beställ

besiktning_entreprenader_ab_04_650_6485051

E-BOK Besiktning av entrepr. AB 04. Utg 2

Praktisk handledning för besiktningsmän och andra inom byggfacket som berörs av besiktningars rättsliga verkningar. Här redovisas de olika besiktningar som förekommer och besiktningsmannens arbetsuppgifter gås igenom systematiskt...

Pris: 608 kr + moms

besiktning_entreprenader_abt_06_650_6485052

E-BOK Besiktning av entrepr. ABT 06

Praktisk handledning för besiktningsmän och andra inom byggfacket som berörs av besiktningars rättsliga verkningar. Här redovisas de olika besiktningar som förekommer och besiktningsmannens arbetsuppgifter gås igenom systematiskt...

Pris: 608 kr + moms