Instruktioner för drift och underhåll.

Branschstandard upphandling och innehåll, utgåva 3.

Kompletterande dokument

DoU-mallar

DoU 1 är exempel på mappstrukturen för en samordnad drift- och underhållsinstruktion som ska levereras i digitalt format. 

Delar av mappstrukturen används vid delad entreprenad eller underentreprenad (bygg, rör & kyla, luft & styr, el & tele-data och hiss).

DoU 2-3 visar registersidor för 12 respektive 20 flikar vid leverans i pärmar. Vid digital leverans ordnas och numreras mappstrukturen med fördel på liknande sätt.

DoU 4-10 är att betrakta som formulär och du anpassar dem till aktuellt projekt. De får karaktären av kravtext om du åberopar denna bok i en teknisk beskrivning. Att dokumenten har innehåll, kvalitetsnivå och principiell utformning enligt mallarna utgör då krav, även om det måste anses godtagbart med annan, likvärdig utformning.
Vissa av mallarna är försedda med exempeltext för att underlätta förståelsen för hur de kan användas. Exempeltexten ska naturligtvis inte finnas kvar i ett färdigt dokument.

DoU-exempel

DoU 11-17 visar som exempel översikter över innehållet i en drift- och underhållsinstruktion för rör, kyla, luft, styr, bygg, el respektive hiss vid pärmleverans. Vid digital leverans ordnas och numreras mappstruktur och filer med fördel på liknande sätt.

DoU 18-29, DoU 31 illustrerar exempel på lämplig utformning av olika typer av dokument och är främst avsedda att ge inspiration och vägledning i arbetet med att ta fram drift- och underhållsinstruktioner.

DoU 30 visar en översikt över innehållet i en entreprenaddokumentation för rörinstallationer vid pärmleverans. Vid digital leverans ordnas och numreras mappstrukturen med fördel på liknande sätt.

Checklistor

DoU 32-38 är checklistor kring bland annat de kontroller som ska finnas dokumenterade enligt lagar och regler.

AMA-mallar

AMA-mallarna är identiska med bilagorna YTC/1-YTC/13 i AMA VVS & Kyl 16, det vill säga protokoll för att redovisa olika typer av egenkontroller.

Beställ boken

instruktioner_for_drift_och_underhall

Instruktioner för drift o underhåll. Utg 3

Instruktioner för drift och underhåll. Branschstandard upphandling och innehåll visar konkret hur drift- och underhållsinstruktioner till ett bygg- eller förvaltningsobjekt kan föreskrivas och upphandlas till leveransform, kvalitet och utförande...

Pris: 599 kr + moms

Drift och underhåll utgåva 1 och 2

Innehållet består av 26 dokument som används i anslutning till boken "Instruktioner för drift och underhåll", utgåva 1, utgiven 2005. Därtill 32 dokument i anslutning till utgåva 2, utgiven 2010.

Utgåva 1 - Instruktioner för drift och underhåll

Utgåva 2 - Instruktioner för drift och underhåll