Entreprenaddokumentation

Här hämtar du checklistor och mallar från boken "Dokumentation i entreprenader". Handledning med checklistor.

DOK 1–DOK 7 riktar sig till beskrivningsförfattare och handlar om i vilken omfattning dokumentation ska föreskrivas i en entreprenad. Dokumenten kan också, i ifyllt skick, fungera som bilagor i ett förfrågningsunderlag.

DOK 8–DOK 10 riktar sig till entreprenörer för att underlätta administrationen av dokumenten.

DOK 11 redovisar en förteckning som med små variationer kan användas som mall för flera typer av dokument.

DOK 12 innehåller lämplig mappstruktur vid digital redovisning av entreprenaddokumentation.

DOK 13 redovisar underlag för pärmrygg och pärmsida för entreprenaddokumentation i pappersformat.

   

Beställ boken

dokumentation_i_entreprenader_650_6255005

Dokumentation i entreprenader

”Dokumentation i entreprenader” är en handledning för konsulter som behöver veta hur man föreskriver dokumentation, beställare som vill veta dokumentationskraven i rollen som byggherre och entreprenörer vars uppgift är att överlämna relevant dokument...

Pris: 377 kr + moms