Fastighetsautomation

Bilaga 1 ladda ner

  • Apparater i apparatskåp
  • Apparater i apparatskåp
  • Arbetsgång
  • Dokument och gränsdragning
  • Kabeltyper till apparatskåp

Bilaga 2 ladda ner

  • Exempel mötesprotokoll

Beställ boken

fastighetsautomation_6200301

Fastighetsautomation

Arbetet inom fastighetsautomation förknippas i stor utsträckning med regulatorer, kommunikationslösningar och andra tekniska lösningar. I boken behandlas hela arbetsprocessen från upphandling av konsult och entreprenörer, utförandet i entreprenörsske...

Pris: 652 kr + moms